Gimnazja dla dorosłych

Szkoły ZDZ zapraszają absolwentów szkół podstawowych do nauki w Gimnazjach ZDZ. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych - zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących lub technikach.

Słuchacze Gimnazjum ZDZ mają zapewnione:
  • naukę w klasach 15-20 osobowych
  • uzyskanie wykształcenia ogólnokształcącego
  • obowiązkowy język obcy
  • przygotowanie absolwentów do egzaminu gimnazjalnego
  • nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych
  • przygotowanie do działań przedsiębiorczych

Kandydaci do Gimnazjów ZDZ mają wybrać profil:

 

TARCZA

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS