Technik informatyk

Technik informatyk zdobywa kwalifikacje do:
  • tworzenia i obsługiwania  programów aplikacyjnych
  • dostosowywania aplikacji do potrzeb firmy
  • obsługiwania komputerów typu PC wykorzystując gotowe pakiety oprogramowania użytkowego i narzędziowego
  • projektowania  baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego
  • administrowania baz danych i systemów przetwarzania informacji
  • konfigurowania sprzętu i oprogramowania komputerowego
  • zarządzania systemami operacyjnymi
  • nadzorowania  funkcjonowania sieci komputerowych

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach i instytucjach, w których wykorzystywane są  komputery

 

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik informatyk mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: informatyka oraz informatyka i ekonometria.

 

Uwaga!

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS