Najbliższe kursy w Kielcach

   

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650

październik 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533

 wrzesień 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 październik 2017
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650

maj 2017

 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 100

 15 marca 2017

istnieje możliwość dopisania do grupy

Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 marzec 2017
Dietetyka w żywieniu +HACCP 40

marzec 2017 

Zdrowe odżywianie 12 marzec 2017 
Sommelier 8 marzec 2017
Carving - NOWOŚĆ 12 7-8 kwietnia 2017 
Barista - NOWOŚĆ 12

 7-8 kwietnia 2017

Kelner 40 24 marca 2017
Minimum sanitarne 8

marzec 2017

F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A  
Stylista fryzur 100

24 maja 2017 

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 31 marca 2017
Warsztaty kosmetyki i wizażu 120 7 kwietnia  2017
Kurs manicure 16 marzec 2017 
Kurs pedicure 16  marzec 2017 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową PROMOCJA 20 21.04.2017-23.04.2017

Kurs manicure hybrydowy 8 21 kwietnia 2017  
Nauka makijażu 8 31 marca 2017
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

15 maja 2017

Kadry i płace 100

23.03.2017-18.05.2017
możliwość dołączenia do grupy

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 60 marzec 2017
Profesjonalna obsługa klienta 16 marzec 2017
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40 marzec 2017
Obsługa kas fiskalnych 15 5 kwietnia 2017
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 29 marca 2017
ostatie wolne miejsca
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany 30

20 kwietnia 2017

Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 50

05 kwietnia 2017

Grafika komputerowa 40

10 maja 2017


Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30

03 kwietnia 2017

ostatnie wolne miejsca

Kosztorysowanie robót budowlanych 60 25 kwietnia 2017
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 4 kwietnia 2017
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

29 marca 2017

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

4 kwietnia 2017

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 4 kwietnia 2017
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 4 kwietnia 2017  
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 4 kwietnia 2017  
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 14 marca 2017
Drwal - Operator pilarki 90

30 maja 2017

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 19 kwietnia 2017
Obsługa suwnic 35 31 marca 2017
Obsługa podestów ruchomych 34 31 marca 2017
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 31 marca 2017
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)

 

21 kwietnia 2017
(weekend)

E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
20 30 marca 2017

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

  4 kwietnia 2017

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 8 5 kwietnia 2017
Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 40 31 marca 2017
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 70

24.03.2017-26.04.2017

istnieje możliwość dopisania do grupy

Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280

17.03.2017-30.06.2017

istnieje możliwość dopisania do grupy

Organizacja pomocy społecznej 265 marzec 2017 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 marzec 2017
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 marzec 2017
Masażysta 40 marzec 2017
Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 marzec 2017
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

30 marca 2017

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

31 marca 2017

Język niemiecki  60

10 kwietnia 2017

Kurs języka migowego p.j.m.  60 luty 2017
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32

13 kwietnia 2017

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16

4 kwietnia 2017

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 70

5 kwietnia 2017

Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 marzec 2017
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 8 kwietnia 2017
Warsztaty florystyczne 30

3 kwietnia 2017

Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12

 marzec 2017

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   marzec2017 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20 marzec2017 
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 marzec 2017 
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1700

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS