Z działalności Zakładów Doskonalenia Zawodowego

komunikat_ZDZ(03-04.2012)
ZDZ w Kielcach.Kobieta w różnych odsłonach…

8 marca 2012 r. w szkołach ZDZ w Kielcach obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Nie zabrakło humorystycznych scenek, pokazu mody, występów wokalistów, zespołu tanecznego i beatboxera. Tak bogaty program artystyczny, wykonany perfekcyjnie przez utalentowaną młodzież, zapewnił wszystkim świetną zabawę - i to bez względu na płeć!

Profesor Gryzipiórek w swoim niecodziennym wykładzie zdefiniował słowo „kobieta” i uświadomił publiczności jak ogromna różnorodność panuje w szeregach piękniejszej części mieszkańców naszego globu. Każda z pań mogła zobaczyć siebie w krzywym zwierciadle i zakwalifikować się do jednej z wielu kategorii kobiet: „sportsmenka”, „kokietka”, „kumpela”, „zdolna dziewuszka” lub „feministka”.

W programie ZDZ-TV przedstawiono serwis informacyjny z kraju i ze świata, w którym główną rolę odgrywały oczywiście kobiety. Takie wiadomości to można oglądać z przyjemnością codziennie!

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kolekcji awangardowego projektanta mody stworzonej specjalnie dla nauczycielek, które powinny mieć oczy dookoła głowy i być uzbrojone nie tylko w cierpliwość…

Ogólną wesołość wywołały zabawne skecze prezentujące codzienne problemy zwyczajnej kobiety w relacjach damsko-męskich, których nie potrafią zrozumieć mężczyźni.

Dodatkową atrakcją była oprawa muzyczna. Widzowie usłyszeli niezapomniane i ponadczasowe szlagiery w wykonaniu szkolnych wokalistek. Szczególną uwagę widzów przyciągnął debiut sceniczny beatboxera Karola Olszewskiego. Beatbox to sztuka tworzenia muzyki przy pomocy ust. Z kolei w taneczny nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych występ grupy Monster Dance.

Program z okazji Dnia Kobiet powstał pod kierunkiem Bożenny Razik i Kingi Stefańczyk-Smolarz.

Opiekun medyczny - zawód z przyszłością… tylko w szkołach ZDZ w Kielcach!

Znane już są wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu bieżącego roku w Szkole Policealnej ZDZ w Kielcach na kierunku opiekun medyczny. Wszyscy absolwenci pozytywnie zaliczyli egzamin zawodowy z bardzo dobrymi wynikami, a za część praktyczną zdecydowana większość uzyskała 100% punktów.

Wysoki wskaźnik zdawalności świadczy o jakości nauczania w szkołach ZDZ w Kielcach. Gwarancją rzetelnego przygotowania absolwentów, zarówno w zakresie zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, jest sumienna praca profesjonalnej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej, a także nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stawia na nauczanie w dziedzinach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, stwarzając sprzyjające warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych w poszczególnych specjalnościach. Opiekun medyczny to kierunek cieszący się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem.

Zadaniem wykwalifikowanego opiekuna medycznego jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb podopiecznego, a także pomoc w utrzymaniu jego aktywności ruchowej oraz wspieranie przy korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia. Działania opiekuna mają zapobiegać chorobie i kalectwu.

Uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna medycznego zdobywają słuchacze po ukończeniu rocznej szkoły policealnej. W czasie nauczania zdobywa się wiedzę teoretyczną z zakresu: psychologii, pedagogiki i socjologii, anatomii, fizjologii i patologii człowieka oraz zdrowia publicznego. Ponadto nabywa się umiejętności praktyczne w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną, doskonaląc je w pracowni zabiegów higienicznych i podczas zajęć praktycznych w placówkach służby zdrowia.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, instytucjach opiekuńczo-leczniczych, a także hospicjach i zakładach opieki terminalnej.

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne do osób starszych i nie tylko. Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna medycznego jest doskonałą drogą do znalezienia zatrudnienia na obecnym rynku pracy.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do podjęcia nauki w wybranym zawodzie w szkołach ZDZ w Kielcach, przy ul. Paderewskiego 55, więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 366 49 71, wew. 200.

Ostatnia szansa na zdobycie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Jednym z efektów zmian prawnych (Dziennik Ustaw Nr 205 poz. 1206 z 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) jest likwidacja od 31 sierpnia 2012 r. wszystkich Państwowych Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez kuratorów oświaty, które przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzie. Przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie została powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna nadająca tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zwodzie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, która od 1 czerwca 2012 roku przestaje istnieć. Nie będzie można przeprowadzać egzaminów!

To ostatnia okazja, aby 26 marca 2012 r. w ZDZ w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13 przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, jeszcze na starych zasadach, na tytuł mistrza w zawodzie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”.Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się do 20 marca 2012 r. do pińczowskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, mającego siedzibę przy ul. Słabskiej 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy firmy pod numerami telefonów - 41 357 24 33 lub 609 251 753. Warto skorzystać z ostatniej szansy zdobycia dyplomu mistrzowskiego i w ten sposób udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe.

Tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzie jest nie tylko korzyścią prestiżową dla ich posiadaczy. Dla pracodawców, współpracowników i klientów stanowi wiarygodne, powszechnie znane potwierdzenie posiadania wysokich umiejętności i doświadczenia zawodowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł mistrza w zawodzie uzyskują również możliwość prowadzenia dla młodocianych pracowników przygotowania zawodowego w formie praktycznej nauki zawodu. Działalność taka, po uzyskaniu zgody odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jest dofinansowana z budżetu państwa. Jest to łatwy sposób na zdobycie w przyszłości pracowników, którzy zostali osobiście wykwalifikowani przez pracodawcę, zgodnie z własnymi wymaganiami odnoście personelu.

Talent, inwencja twórcza, polot, natchnienie… Konkurs artystyczny w ZDZ!

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza utalentowaną młodzież z publicznych gimnazjów oraz szkół ZDZ do udziału w Konkursie Fotograficzno-Plastycznym pod hasłami „Moja wymarzona Szkoła” i „Mój wymarzony zawód”. Na uczestników czeka wspaniała, twórcza zabawa w gronie rówieśników i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest rozwijanie artystycznych zdolności młodych ludzi, którzy zostali obdarzeni predyspozycjami plastycznymi i fotograficznymi. Inicjatywa będzie wspierała kreatywność, pomysłowość, wyobraźnię i indywidualizm młodzieży. Będzie także propagowała stosowanie różnych technik malarskich i fotograficznych przy wyrażaniu twórczej ekspresji. To także niepowtarzalna okazja do udziału w rywalizacji w gronie rówieśników o podobnych zainteresowaniach, pasjach i sposobie widzenia świata i rzeczywistości.

W Konkursie Fotograficzno-Plastycznym mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich publicznych gimnazjów oraz szkół ZDZ. Oprócz chęci do artystycznych zmagań, wystarczy tylko przygotować pracę w formacie A3 o charakterze plastycznym lub fotograficznym, wykonaną dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, kolaż, grafika). Należy jej także nadać tytuł, podać imię i nazwisko autora, wiek artysty, nazwę szkoły i miejscowość.

Pracę i wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na końcu artykułu) trzeba jeszcze tylko przesłać do 6 kwietnia 2012 r. pod adres - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce, Pion Działalności Szkolnej, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzno-Plastyczny”.

Oceną nadesłanych prac artystycznych zajmie się Komisja Konkursowa, która wyłoni finalistów konkursu. Zostaną oni zaproszeni na ogłoszenie wyników do Kieleckiego Centrum Kultury na 20 kwietnia 2012 r., gdzie odbędzie się uroczystość finału Konkursu Fotograficzno-Plastycznego pt. „Moja wymarzona Szkoła” i „Mój wymarzony zawód”. Podczas gali laury zwycięzców zostaną przyznane autorom trzech najciekawszych i najwyżej ocenionych prac. Jury dodatkowo wyróżni kilku młodych artystów, którzy nie znajdą się w ścisłej czołówce rywalizacji. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu mogą liczyć na przeżycie wielkich emocji, spotkanie interesujących ludzi i spędzenie czasu w pożyteczny, kreatywny sposób. Dodatkową atrakcją dla uczniów będzie uczestnictwo w Folklorystycznym Flash mob europejskiej młodzieży w działaniu, z udziałem zagranicznych grup tanecznych.

Konkurs jest organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z okazji przypadających w 2012 r. obchodów 65-lecia ZDZ w Kielcach i 20-lecia Szkół ZDZ w Kielcach. Patronat nad zmaganiami artystycznymi objął Jerzy Wątroba - Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach.

To nie jedyne przesłanki, które wpłynęły na zaplanowanie tego typu konkursu. Dodatkowo od roku szkolnego 2011/2012 absolwenci gimnazjów rozpoczną naukę w Liceach Plastycznych ZDZ w Kielcach, Radomiu i Starachowicach, na których prowadzone będą zajęcia z zakresu różnych dziedzin sztuki - malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki komputerowej. Młodzież będzie rozwijała swoje uzdolnienia na przedmiotach artystycznych, m.in. z rysunku i malarstwa, grafiki użytkowej i reklamy wizualnej. Lekcje będą prowadzone w pracowniach artystycznych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli. Co istotne absolwenci Liceów Plastycznych otrzymają nie tylko wykształcenie plastyczne i tytuł zawodowy plastyka, ale także zdobędą wiedzę ogólną i możliwość przystąpienia do matury, a po jej zdaniu - otwartą drogę do studiowania na uczelniach wyższych, w tym na kierunkach artystycznych. Nauka w Liceach Plastycznych ZDZ będzie się odbywała na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wyraził zgodę na prowadzanie kształcenia przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

To nie jedyna możliwość dla absolwentów gimnazjów na realizowanie swoich pasji artystycznych podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Od września 2012 r. w Liceach Ogólnokształcących ZDZ w Busku-Zdroju, Chmielniku, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomiu, Starachowicach i we Włoszczowie uczniowie będą kształcili się na dodatkowych zajęciach z grafiki użytkowej, reklamy wizualnej oraz rysunku i malarstwa w ramach rozszerzenia plastycznego w LO. Natomiast Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Miechowie uruchomi specjalną klasę artystyczną, której uczniowie będą uczestniczyli w lekcjach z fotografii i filmu, a także grafiki komputerowej.

Więcej informacji o konkursie: Dominika Bednarska, Magdalena Kurkowska - Biuro Zakładu, Pion Działalności Szkolnej, tel. 41 366 47 91, wew. 430.

Uczcili pamięć „żołnierzy wyklętych”. Uczniowie z kieleckich klas mundurowych dali przykład patriotyzmu

1 marca 2012 r. młodzież z klas mundurowych wzięła udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w zeszłym roku i poświęcone jest pamięci partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli o wolny kraj, sprzeciwiając się komunizacji i sowietyzacji Polski.

Uczniowie klas mundurowych szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego uczestniczą cyklicznie w różnych świętach państwowych, narodowych i patriotycznych na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, a także kraju. Nie mogło ich zabraknąć także na obchodach Narodowego Dni Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu tym upamiętniono tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, która mimo wygranej II wojny światowej znalazła się w strefie wpływów ZSRR. „Żołnierze wyklęci” wywodzili się z wojska podziemnego i oddziałów partyzanckich - Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich.

Jednym z najsłynniejszych ich przedstawicieli na Kielecczyźnie był generał Antoni Heda pseud. „Szary”, który zasłynął rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku komunistycznego więzienia na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. W wyniku tej spektakularnej akcji uwolniono kilkuset więźniów, głównie żołnierzy Armii Krajowej. Inni znani „żołnierze wyklęci” związani z regionem to między innymi Franciszek Jerzy Jaskulski pseud. „Zagończyk” i Aleksander Życiński pseud. „Wilczur”.

Organizatorem uroczystości na terenie Kielc była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 10. na cmentarzu na Piaskach pod pomnikiem żołnierzy zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w kieleckich więzieniach, pod którym złożone zostały kwiaty. Uczniowie z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach pełnili honorową wartę na posterunku przy pomniku, wraz ze Sztandarem Żołnierzy Armii Krajowej. Ich mundury i broń z bagnetami podkreślały wojskowy charakter uroczystości, a postawa i godne zachowanie młodych ludzi zrobiły bardzo duże wrażenie na zgromadzonych pod pomnikiem mieszkańcach miasta.

Następnie uczestnicy obchodów udali się przed symboliczny grób porucznika Aleksandra Życińskiego pseud. „Wilczur”, gdzie zapalono znicze. Tym gestem doceniono bohaterskie czyny polskich żołnierzy, którzy niezłomnie i z determinacją nie poddawali się terrorowi radzieckich wojsk i służb bezpieczeństwa.

Podobnie jak w części przedpołudniowej obchodów uroczystości, najaktywniejsi uczniowie z klas mundurowych Technikum Zawodowego brali udział w otwarciu w Wojewódzkim Domu Kultury wystawy pn. „Proces Krakowski, działacze WIN i PSL przed sądem komunistycznym”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Mogli tam dowiedzieć się wielu faktów na temat historycznych wydarzeń z okresu przejmowania władzy przez komunistyczny reżim podległy decyzjom politycznym i militarnym ZSRR.

W godzinach wieczornych uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Armii Krajowej, gdzie nastąpiło złożenie przez przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta Kielce wieńca, odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową. W składzie pocztu sztandarowego Sztandaru Żołnierzy Armii Krajowej ponownie znaleźli się uczniowie klas mundurowych szkół ZDZ, którzy jak zwykle sprawili się wzorowo reprezentując młodzież szkolną i społeczność miejską.

Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość obejrzenia w Kieleckim Centrum Kultury filmów dokumentalnych „Żołnierze Wyklęci”, „Losy Niepokornych” i „Zagończyk”, które opisują rzeczywistość powojennej polski i walkę partyzantów o wyzwolenie kraju spod protektoratu radzieckiego.

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” (Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”).

Uczniowie z miechowskich szkół ZDZ oddali krew

4 uczniów Liceum Profilowanego ZDZ w Miechowie, wraz z ich opiekunem, zgłosiło się na akcję pobierania krwi zorganizowaną w Przychodni Rodzinnej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Krakowie. Udało im się oddać łącznie 1800 ml krwi pełnej, mimo że jedna osoba ze względów zdrowotnych tym razem nie mogła być dawcą.

- Każdy z nas oddawał krew po raz pierwszy i nie bardzo wiedzieliśmy jak to wygląda. Pełni obaw, z nietęgimi minami pojawiliśmy się w przychodni - mówi krwiodawczyni.

- Pierwszym krokiem była rejestracja, do której należało się zgłosić z dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL. Pracownica, która przeprowadzała rejestrację, wprowadziła nas po kolei do swojej bazy danych i poprosiła o wypełnienie „Kwestionariusza dla krwiodawcy”, zawierającego pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia - opowiada dalej.

- Kiedy uporaliśmy się już z ogromem pytań, zgłaszaliśmy się pojedynczo do lekarza, który również pytał o nasz stan zdrowia i przebyte choroby. Zmierzył nam również ciśnienie i kiedy wszystko było w porządku można było przejść do następnego „etapu” - kontynuuje relację.

- Teraz nadszedł czas na bardziej konkretne działanie. Skierowano nas do stanowiska, przy którym została pobrana mała próbka krwi do przeprowadzenia badań - mówi dawczyni.

- Po uzyskaniu wyników analizy krwi, ponownie usiedliśmy na fotelach i przygotowano nas do pobrania z naszych żył tego cennego płynu. Ukłucie igły nie było zbyt bolesne, także trwające niemal dziesięć minut oddawanie krwi nie było niczym strasznym. Wkrótce mogliśmy na własne oczy zobaczyć wypełnione, przeźroczyste pojemniki z 450 mililitrami naszej krwi, tzw. pełnej, czyli zawierającej krwinki czerwone, białe, płytkowe i osocze - zdradza szczegóły.

- Po skończeniu pobierania krwi otrzymaliśmy podziękowanie za oddanie krwi i zestaw regeneracyjny dla każdego w postaci siedmiu czekolad, soczku i mięsnej konserwy - mówi.

- Gorąco zachęcamy każdego, kto jeszcze nie brał udziału w takiej akcji, żeby się zdobył na odwagę pomocy innym w tak prosty i naprawdę niewiele kosztujący wysiłku gest, który komuś może uratować życie - podsumowuje honorowa dawczyni krwi.

Kilka informacji dla dawców krwi

Przed pobraniem krwi:
 • dobrze się wyspać i być wypoczętym
 • zjeść lekki, beztłuszczowy posiłek
 • pić dużo wody i soków
 • unikać nadmiernego wysiłku fizycznego
 • zabrać dowód osobisty
 • przed pierwszym oddaniem krwi warto przyjść z kimś bliskim
 • zgłosić się do rejestracji
 • wypełnić „kwestionariusz dla krwiodawcy”
 • odpocząć kilka minut

W trakcie pobierania krwi:
 • oddać próbkę krwi do badań
 • zaczekać kilka minut na analizę składu krwi
 • spotkać się z lekarzem, który podejmuje decyzję o kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników
 • wybrać rękę, z której ma być pobrana krew
 • zająć miejsce na fotelu
 • poddać się wkłuciu i podłączeniu przewodu do spływu krwi
 • przez około 10 minut leżeć na fotelu, aż do momentu oddania odpowiedniej ilości krwi

Po pobraniu krwi:
 • odpoczywać przez około 10-15 minut
 • odebrać zestaw spożywczy, regenerujący ubytek energetyczny
 • pobrać zaświadczenie zwalniające dawcę w tym dniu z pracy lub szkoły
 • odebrać zwrot kosztów dojazdu
 • unikać obciążenia ręki, z której pobrano krew
 • jeść regularne, energetyczne posiłki
 • często odpoczywać
 • unikać gwałtownego wstawania z pozycji leżącej
 • unikać obciążających prac i wysiłku

„Co ja pacze?... PIS odwołuje lekcje?”

Pod tym nietuzinkowym hasłem młodzież Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach postanowiła uczcić „Dzień Wagarowicza” organizując 21 marca 2012 r. Przegląd Inicjatyw Szkolnych. Każdego, kto tego dnia przyjdzie do szkoły, czeka wiele atrakcji.

W programie między innymi:
 • Koncert zespołu muzycznego „Urząd Miar”
 • Marcin Pokop i Szymon Siłownia w show „Mam Talent”
 • Joanna Krupa - gwiazda „Top Model”
 • Występy szkolnych wokalistów
 • Show taneczne
 • Pokaz scenek kabaretowych
 • Beatbox - sztuka tworzenia dźwięków za pomocą narządu mowy
 • Freestyle football
 • Pokaz technik interwencji
 • Prezentacja broni palnej
 • Krótki kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Turniej gier komputerowych
 • Degustacja wypieków cukierniczych i drinków bezalkoholowych
 • Usługi fryzjerskie i kosmetyczne

Akcji PIS towarzyszyć będzie zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Oddziału Onkologicznego w szpitalu w Kielcach zorganizowana przez Koło Wolontariatu. Zachęcamy wszystkich do składania drobnych podarunków na rzecz akcji.

Piękno kobiet w szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim trwa nadal

W pracowni kosmetycznej Szkół Policealnych ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się szkolenie z zakresu manicure’u hybrydowego (tzw. manicure Shellac). Uczestniczyły w nim słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej, a przeprowadziła go firma Sensuous-Nails z Łodzi.

Manicure hybrydowy to innowacyjna metoda na ładne i zadbane paznokcie. Jest jednym z najnowszych trendów w stylizacji paznokci. Podstawowymi cechami tej techniki jest naturalność i długotrwały efekt. Każda kobieta chce być wyjątkowa. Przez całe życie szuka nowych inspiracji i nowinek, aby czuć się piękną i atrakcyjną. Dlatego rynek usług kosmetycznych stale się zmienia i rozwija, wzbogacając ofertę o nowe, coraz doskonalsze metody i techniki upiększania ciała.

- Trudno znaleźć kobiety, dla których obojętny byłby wygląd dłoni. Niełatwo jest jednak również spotkać panie zadowolone ze stanu swoich rąk. Podstawową bolączką są zazwyczaj paznokcie i to one są najczęstszym obiektem licznych zabiegów, wykonywanych samodzielnie i przez specjalistów kosmetycznych. Jeżeli są atrakcyjne z wyglądu, lśniące i mocne oraz mają odpowiedni kształt, to można z dumą pokazywać swoje dłonie. Niestety są to rzadkie przypadki - mówi Izabela Pustuła - Dyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zalety emalii hybrydowej są liczne i zweryfikowane już przez salony kosmetyczne, które coraz częściej korzystają z niej przy świadczeniu usług swoim klientkom. Produkt jest hipoalergiczny, a zabieg nakładania i ściągania o wiele mniej szkodliwy dla wrażliwej płytki paznokciowej, niż to ma miejsce w przypadku paznokci żelowych i akrylowych.

- Wśród zalet manicure’u hybrydowego można przede wszystkim wymienić gładką i lśniącą stylizację, pozbawioną smug oraz zadrapań, rozmaitych wgnieceń, odpryśnięć i matowości. Dodatkowo jego efekty utrzymują się od 2 do 3 tygodni. Manicure ten jest na tyle delikatny, że nie powoduje zniszczenia powierzchni płytki paznokcia i jej regeneracja nie jest konieczna - opowiada Izabela Pustuła.

Nowatorskość stylizacji hybrydowej polega na zastosowaniu emalii Shellac, która posiada połączone właściwości tradycyjnego lakieru i żelu. Wyróżnia się dużą elastycznością i to właśnie dzięki niej manicure ma piękny połysk i nie ulega zniszczeniu nawet przy wykonywaniu różnego typu prac, uszkadzających paznokcie upiększone innymi metodami.

- Przekonały się o tym słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych, uczestnicząc w zorganizowanym przez nas szkoleniu. Poznały krok po kroku tajniki wykonywania fachowego manicure. Pod czujnym okiem instruktora miały możliwość zapoznać się z preparatami stosowanymi podczas zabiegu. I oczywiście sprawnie wykonywać samą czynność nakładania emalii na paznokcie. Po zakończeniu szkolenia wszystkie słuchaczki otrzymały certyfikaty w języku polskim i angielskim. Będą je mogły wykorzystać przy zakładaniu własnej firmy lub poszukiwaniu pracy - mówi Izabela Pustuła.

- Już od września 2012 roku wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby kontynuować naukę w szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim i uczestniczyć w szkoleniach, kursach i poznawać tajniki zawodowe od profesjonalnych wykładowców i fachowców z branży kosmetycznych i fryzjerskich, zapraszamy na kierunki: technik usług kosmetycznych i technik usług fryzjerskich. Posiadamy własne pracownie - kosmetyczną i fryzjerską, dobrze wyposażone w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która z wielkim zaangażowaniem i pasją służy swoim doświadczeniem zawodowym. Wystarczy przyjść do nas na ul. Kilińskiego 49 i zapisać się już teraz, a na pewno się nie straci, tylko zyska. Można też zadzwonić pod nr telefonu 41 265 38 83 i zajrzeć na stronę internetową www.zdz.kielce.pl. i dowiedzieć się więcej - zaprasza i zachęca Izabela Pustuła.

Konkurs PIANOBEAT 2012. Laureat konkursu ze szkół ZDZ w Miechowie

15 marca 2012 r. w Krakowie odbył się III Małopolski Konkurs Solistów na Keyboardzie PIANOBEAT 2012. Do udziału zaproszono dzieci i młodzież z szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z woj. małopolskiego. Marcin Konieczny - uczeń z Gimnazjum ZDZ w Miechowie wywalczył I miejsce!

Młody keyboardzista ze szkół ZDZ ujął jury wykonanymi przez siebie utworami muzyki elektronicznej i popularnej. Tego dnia w jego repertuarze znalazły się m.in. aranżacja przeboju „Don't Worry, Be Happy” autorstwa Bobby'ego McFerrina, a także motywy muzyczne z hitów Czesława Niemena, Michaela Jacksona i Adele.

Marcin Konieczny jest utalentowanym artystycznie uczniem, który wykazuje się dużą aktywnością w życiu szkolnym i pozaszkolnym. Bardzo często dba o stronę muzyczną rozmaitych uroczystości i imprez szkolnych. Już od 6 lat współpracuje z Urszulą Stawiarską-Kurczych - nauczycielem muzyki.

W składzie jury III Małopolskiego Konkursu Solistów na Keyboardzie zasiedli muzycy i pianiści z Krakowa i Bytomia, a przy ocenie kierowali się takimi kryteriami jak atrakcyjność repertuaru, poziom wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

Podczas konkursu każdy uczeń w czasie nie dłuższym niż 7 minut, prezentował jurorom po dwa utwory wykonane na żywo na keyboardzie.

Konkurs zorganizowało Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Do rywalizacji stanęli młodzi muzycy, uczący się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem uczniów szkół muzycznych. Uczestnicy konkurowali w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat i 16-19 lat.

Celem inicjatywy była prezentacja umiejętności instrumentalnych młodych ludzi, a także wymiana doświadczeń dotyczących wykonywania utworów muzycznych na elektronicznych instrumentach klawiszowych. Dodatkowo młodzież miała szansę wykazać się aktywnością pozaszkolną i sprawdzić swoje umiejętności w gronie rówieśników z terenu Małopolski.

PIS czyli Przegląd Inicjatyw Szkolnych w szkołach ZDZ w Kielcach…

Pierwszego dnia wiosny w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zorganizowano Przegląd Inicjatyw Szkolnych. Była to pierwsza tego rodzaju akcja, w której młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich talentów, zainteresowań i umiejętności zawodowych.

Przygotowano specjalne stanowiska, na których świadczono usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Uczniowie technikum gastronomicznego częstowali własnymi wypiekami i tworzyli niebanalne dekoracje potraw z warzyw i owoców.

Miłośnicy gier komputerowych wzięli udział w rozgrywkach turniejowych. Uwagę pasjonatów przykuwała wystawa broni i militariów.

Była także okazja sprawdzenia swoich umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się występy sceniczne.

Szymon Siłownia i Marcin Pokop poprowadzili show „Mamy Talent”. Popisy wokalne, muzyczne, taneczne i teatralne oceniało jury w składzie: Kuba Powiatowy, Agnieszka Pochylińska, Małgorzata Brytfaniak i Czesław Mozilla. Po raz kolejny przed publicznością wystąpił zespół „Urząd Miar”. Na szkolny wybieg wyszły także modelki biorące udział w „Tap madl” poprowadzonym przez Dżoanę Krupę.

Publiczność z zapartym tchem obserwowała pokaz technik interwencji. O wycieczkę rowerową wokół szkoły - nagrodę główną w „Familiadzie” - walczyły drużyny uczniów i nauczycieli.

Podczas akcji trwała zbiórka artykułów szkolnych, które zostały przekazane dzieciom ze szpitala onkologicznego w Kielcach. I Przegląd Inicjatyw Szkolnych okazał się trafionym pomysłem i świetną okazją uczczenia dnia wagarowicza w niekonwencjonalny sposób.

Szkoły ZDZ zapraszają do odwiedzenia swojego stoiska na Targach Edukacyjnych

Od 28 do 30 marca 2012 r. szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego zapraszają młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli do odwiedzenia stoiska promocyjnego o numerze G-49 w hali „G”, które będzie wystawione na XVII Targach Edukacyjnych EDUKACJA w Targach Kielce, przy ul. Zakładowej 1. Uczniowie przygotowali mnóstwo atrakcji dla zwiedzających!

W tych dniach wszyscy zainteresowani będą mogli przybyć na stoisko Zakładu Doskonalenia Zawodowego i zapoznać się z ofertą szkół ZDZ, które zlokalizowane są w Busku-Zdroju, Chmielniku, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, Włoszczowie (woj. świętokrzyskie), Kozienicach, Lipsku, Nowym Mieście nad Pilicą, Radomiu, Zwoleniu (woj. mazowieckie) i Miechowie (woj. małopolskie).

W tegorocznej ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków i zawodów dla młodzieży i dorosłych. Szkoły zapraszają także do nauki w Technikach ZDZ i Liceach Ogólnokształcących ZDZ w klasach mundurowych - policyjnych, strażackich, służb więziennych, wojskowych, kolejowych i ogólnych (bezpieczeństwo wewnętrzne). Nowością są Licea Plastyczne ZDZ, powołane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdolności plastyczne można rozwijać również w Licach Ogólnokształcących, poszerzonych o dodatkowe lekcje z grafiki użytkowej, reklamy wizualnej, rysunku i malarstwa. Dla zainteresowanych konkretną dziedziną LO oferują także inne poszerzenia.

Tegoroczny udział szkół ZDZ na targach będzie miał szczególny charakter. Powodem tego są obchody 20-lecia działalności szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, a także 65-lecie funkcjonowania na rynku edukacyjnym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

28 marca stoisko będzie należało do ekip uczniów ze szkół ZDZ w Busku-Zdroju, Kielcach i Starachowicach. Uczniowie z Kielc, uczący się na kierunku technik organizacji usług gastronomicznych, zaprezentują gościom stoiska efektowny pokaz carvingu - sztuki dekorowania z owoców i warzyw oraz zorganizują degustację fantazyjnych koktajli bezalkoholowych. Młodzież z Kielc i Starachowic, kształcąca się w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie prezentowała zabiegi fryzjerskie, takie jak prostowanie, malowanie włosów, czy też badanie włosów za pomocą mikrokamery. Dodatkowo adepci sztuki fryzjerskiej zaproszą wszystkich chętnych na bezpłatne czesanie, modelowanie i sprawdzenie stanu swoich włosów. Ich koleżanki z kierunku technik usług kosmetycznych z Kielc pokażą m.in. sposoby wykonywania makijaży, henny, manikiuru hybrydowego i zabiegu nakładania parafiny na dłonie. I w tym przypadku zwiedzający będą mogli osobiście przekonać się o wysokich umiejętnościach zawodowych uczennic. Z kolei szkoły w Busku-Zdroju dadzą pokaz zawodów medycznych, takich jak technik masażysta i ratownik medyczny. Natomiast na scenie hali „G” Targów Kielce swoje uzdolnienia artystyczne przedstawią uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralno-Tanecznego z Kielc. Uczestnicy targów będą mogli również zobaczyć uczniów klas mundurowych w strojach historycznych fizylierów z okresu Księstwa Warszawskiego. Logistyczne wsparcie zapewni młodzież z kierunków technik informatyk i technik logistyk z Kielc.

29 marca na stoisku będą gospodarzyli uczniowie ze szkół ZDZ w Chmielniku, Jędrzejowie i Kielcach. Młodzież z Kielc, z kierunków technik organizacji usług gastronomicznych i technik usług kosmetycznych, przygotuje pokaz carvingu, wykonując ozdoby na owocach i warzywach oraz wykona koktajle bezalkoholowe, które będzie można oczywiście skosztować. Uczniowie z Chmielnika, uczący się zawodu technik organizacji usług gastronomicznych, również zadbają o podniebienia zwiedzających i zaproszą ich do oglądania pokazu parzenia kawy i przygotowywania rurek z kremem, a następnie do degustacji przyrządzonych smakołyków. Nie zabraknie także uczniów z kierunku technik usług fryzjerskich z Jędrzejowa i Kielc. Będą wykonywali prostowanie i malowanie włosów oraz kontrolowali stan włosów przy pomocy aparatu do diagnozowania włosów i skóry głowy. I tym razem każdy chętny zostanie profesjonalnie obsłużony i będzie mógł skorzystać z usług fryzjerskich. Słuchaczki z kierunku technik usług kosmetycznych z Kielc zajmą się wykonywaniem zabiegów kosmetycznych - makijaży, henny i manikiuru hybrydowego. Na scenie pawilonu „G” zorganizowany zostanie widowiskowy pokaz fryzur w wykonaniu młodzieży z Radomia, uczącej się na kierunku technik usług fryzjerskich. Swoje talenty wokalne przedstawią zwiedzającym dziewczęta i chłopcy z Chmielnika, śpiewając na scenie znane i lubiane utwory krajowe i zagraniczne. W sprawach technicznych i organizacyjnych pomagać będą umundurowani uczniowie z Kielc, z kierunków technik informatyk i technik logistyk.

30 marca szkoły ZDZ będą reprezentowali uczniowie z Kielc, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego i Włoszczowy. Wszyscy zainteresowani skorzystają z umiejętności słuchaczek kierunku technik usług kosmetycznych z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego, które wykonywały będą makijaże, hennę i zabiegi parafinowe na dłonie. Z kolei młodzież z Kielc, kształcąca się w zawodzie technik usług fryzjerskich, zaprosi do prostowania i pomalowania oraz wystylizowania włosów na piękne fryzury. Będzie też pokaz z zakresu gastronomii, który wykonają uczniowie z kierunku technik organizacji usług gastronomicznych z Końskich. Oprócz prezentacji nie zabraknie także degustacji przygotowanych smacznych przekąsek. Tego dnia obowiązki logistyczne na stoisku promocyjnym ZDZ będzie wykonywała młodzież z Włoszczowy, ucząca się zawodu technik budownictwa.

Finalista wojewódzki z Miechowa. Historię ma w małym palcu!

21 marca 2012 r. już po raz drugi Maciej Ryndak - uczeń Gimnazjum ZDZ w Miechowie uzyskał tytuł finalisty tegorocznego Małopolskiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum. Wyniki zmagań historycznych zostaną ogłoszone 2 kwietnia.

Organizatorem Małopolskiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 jest Małopolskie Kuratorium Oświaty. Tematem tegorocznej olimpiady wiedzy historycznej była „Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”. Celem konkursu jest wyłanianie talentów i pobudzanie ciekawości oraz twórczej pracy uczniów. Inicjatywa rozwija umiejętność rozwiązywania problemów i wykorzystywania do tego posiadanej wiedzy. Dodatkowo konkurs promuje osiągnięcia uczniów i ich nauczycieli, którzy przy okazji motywują się do działania na rzecz pracy indywidualnej ze zdolną młodzieżą.

Maciej Ryndak wykazał się swoją wiedzą historyczną w trakcie trzech etapów konkursu - szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. W etapie szkolnym okazał się najlepszym historykiem Gimnazjum ZDZ w Miechowie. Otworzyło mu to drogę do kolejnej fazy konkursu, który zorganizowany został w Komisji Rejonowej nr 5 w Krakowie. Rywalizowali tam uczniowie z powiatów krakowskiego ziemskiego, miechowskiego i proszowickiego. Maciej zdobył 117 punktów i jako jeden z sześciu innych uczniów ze swojego rejonu zakwalifikował się do finału wojewódzkiego. Finał odbył się 21 marca, a wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia. O tytuł laureata Małopolskiego Konkursu z Historii konkurowało ponad 130 uczniów z całego woj. małopolskiego, w tym Maciej Ryndak - jedyny reprezentant Miechowa. Już teraz może się pochwalić zaświadczeniem, podpisanym osobiście przez Grzegorza Barana - Małopolskiego Kuratora Oświaty, potwierdzające udział w finale konkursu.

Dla pedagogów i całego środowiska szkolnego osiągnięcia Macieja to powód do dumy, bo niewielu młodych ludzi tak wnikliwie analizuje losy narodów i śledzi bieg historii. Maciej Ryndak jest w tym wyjątkowy. Dyrekcja, nauczyciele i koledzy ze szkolnych ławek czekają na ogłoszenie wyników i trzymają mocno kciuki. Oby okazał się laureatem!

Radom. Giełda Szkół ZDZ

Już 21 marca 2012 r. odbędzie się Giełda Szkół ZDZ. Cała impreza zostanie zorganizowana w Resursie Obywatelskiej przy ulicy Malczewskiego w Radomiu. Będzie wiele ciekawych pokazów, konkursów, a także degustacja potraw. Zaproszeni zostali również przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej i służb więziennych, z którymi będzie można porozmawiać.

W programie przewidziano m.in:
 • pokaz fryzjerski
 • pokaz musztry paradnej
 • pokazy sztuk walki i udzielania pierwszej pomocy
 • degustację potraw
 • konkursy z nagrodami
 • spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, w tym wojska, straży pożarnej, policji, służb więziennych

Całość poprowadzi Wojtek Szymański z Radia ESKA. Początek imprezy o godz. 11.30.

Serdecznie zapraszamy dyrekcję, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów wszystkich gimnazjów.

Lekcja w Centrum Dowodzenia

Uczniowie klas strażackich Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Radomiu odbywają lekcje nie tylko w salach szkolnych. Ostatnio, w ramach porozumienia z Państwową Strażą Pożarną, mogli zapoznać się z pracą nowoczesnego Centrum Dowodzenia przy Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu.

Oprócz prezentacji sprzętu i aparatury na najwyższym poziomie technicznym, zajęcia wypełniły pokazy systemów dowodzenia i prowadzenia akcji. Wkrótce przyszli strażacy - uczniowie szkół ZDZ w Radomiu udadzą się do Krakowa i Częstochowy, by zdobywać praktyczną wiedzę w tamtejszych szkołach pożarnictwa.

Rozszerzony program z przysposobienia obronnego i wiedzy o społeczeństwie, zajęcia z ratownictwa, nauka posługiwania się bronią i ćwiczenia na strzelnicy, udział w obozach sprawnościowych, zajęcia w jednostkach wojskowych, policji i straży pożarnej, specjalne mundury dla uczniów - to tylko kilka z elementów nauki w klasach mundurowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Uczniowie gimnazjum, którzy chcieliby podążyć drogą swoich starszych koleżanek i kolegów ze szkół ZDZ, mogą wybrać kształcenie na kierunkach technik informatyk i technik logistyk w Technikum ZDZ w Radomiu, o profilach: „wojskowym”, „policyjnym”, „służb więziennych” i „mundurowym ogólnym (bezpieczeństwo wewnętrzne)”. Można też wybrać naukę w Liceach Ogólnokształcących ZDZ w Radomiu w klasach „strażackiej” i „wojskowej”.

I tak jak w przypadku „zwyczajnych” szkół, po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje się tytuł technika w wybranym zawodzie (w Technikum ZDZ) i możliwość przystąpienia do matury. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych będą posiadali dodatkową wiedzę i umiejętności, które zapewni im właśnie nauka w tego typu klasach. Programy nauczania zostały rozszerzone o zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. Dzięki temu zwiększy się szansa na znalezienie zatrudnienia w policji, straży pożarnej, wojsku i służbach więziennych lub kontynuowania nauki na uczelniach resortowych.

„Młodzież w działaniu”. Międzynarodowa wizyta w kieleckim ZDZ

Od 14 do 22 kwietnia 2012 r. ZDZ w Kielcach będzie gościł młodych entuzjastów tańców narodowo-folklorystycznych z Ukrainy i Hiszpanii. Kulminacją pobytu będzie wspólna prezentacja układu tanecznego, łączącego motywy polskiego poloneza, ukraińskiego arkana i hiszpańskiego sevillas. Organizatorzy zapraszają na 20 kwietnia na bezpłatny pokaz do KCK.

„Młodzież w działaniu” to jeden z programów unijnych, powołany do życia w 2006 r. decyzją Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Za jego realizację odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, podległa Komisji Europejskiej.

Polskim odpowiednikiem centralnej agencji wspólnoty, nadzorującej przebieg programu w kraju, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Budżet krajowy dla realizacji programu finansuje częściowo Unia Europejska, a częściowo Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program „Młodzież w działaniu” jest skierowany do osób w wieku od 13 do 30 lat. Daje możliwość zdobycia środków do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, mieszczących się w jednej z pięciu tzw. „akcji”, które wyznaczają obszar objęty projektem. Unijne środki współfinansują m.in. wymianę młodzieży w ramach państw objętych programem, wolontariat w Europie, współpracę między młodzieżą z krajów programu i z sąsiedzkich krajów partnerskich (Europy Południowo-Wschodniej oraz krajów basenu Morza Śródziemnego), praktyki, staże, szkolenia, a także wspierają współpracę młodych ludzi i osób tworzących europejską politykę dotyczącą młodzieży.

Poza doraźnymi celami, ale też poprzez nie, program ma osiągać cele długofalowe, takie jak - budowa europejskiej solidarności, pokonywanie barier i uprzedzeń narodowych, wspieranie tolerancji i porozumienia międzykulturowego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako instytucja wspierająca uzyskała dofinansowanie na projekt z Akcji 3.1. Młodzież w świecie - Wymiany młodzieżowe (nr projektu MWD/2011/R5/A31-WM/W/0002).

W projekcie ZDZ pn. „Folklorystyczny Flash mob europejskiej młodzieży w działaniu” uczestniczy 18 dziewcząt i 18 chłopców z Polski, Hiszpanii i Ukrainy. Są to nieformalne grupy młodzieżowe, które pasjonują się tańcem ludowym swojego kraju. Każda z grup jest zespołem „zapaleńców”, którzy postanowili poznać Europę poprzez swoje taneczne pasje.

Jak powiedział Paulo Coehlo „W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą”. Tego właśnie luksusu będą szukać uczestnicy wymiany na warsztatach tanecznych podczas pobytu w Kielcach od 14 do 22 kwietnia 2012 r.

Młodzież ze szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprosiła do projektu ukraińskich i hiszpańskich entuzjastów folkloru w celu rozwinięcia swoich wewnętrznych potrzeb i osobistych fascynacji.

Zajęcia podczas wymiany są tak skomponowane, aby w jak najszerszym spektrum, przy zachowaniu nieakademickiego charakteru spotkań, uczestnik pokazał tradycje i obyczaje swojego kraju poprzez taniec. Jest on jednym z najpiękniejszych przejawów ludzkiej kultury, który pozwala uwolnić emocje, oczyścić się z napięć i odsłonić trochę skrywanych myśli. Zwłaszcza taniec ludowy jest formą tańca, która odzwierciedla tradycyjne życie mieszkańców danego kraju lub regionu. Układ kroków tańców narodowych jest przekazywany przez pokolenia, rzadko ulega zmianie. Poznając motyw powstania, tło obyczajowe i wpływ na społeczeństwo od czasów historycznych, aż do teraźniejszości można jednocześnie zdobyć wiedzę o kulturze danego narodu. Przekaz zawarty w tańcu narodowym w dużym stopniu odzwierciedla mentalność i charakter narodu.

W projekcie będą wykorzystane trzy tańce. Polacy posiadają swojego statecznego i dumnego „poloneza”. Ukraiński „arkan” to spontaniczny i zuchwały taniec karpackich górali. Z kolei „sevillas”, jako typowy styl flamenco, to najpopularniejszy taniec andaluzyjski w Hiszpanii. Projekt ma za zadanie połączenie elementów każdego z nich i stworzenie jednego spójnego układu tanecznego, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności narodowej krajów partnerskich i wykorzystaniu nowoczesnych technik tanecznych.

Podczas pobytu w Kielcach będą odbywać się spotkania grup fokusowych poświęcone największemu problemowi współczesnego młodego Europejczyka, jakim jest bezrobocie. Uczestnicy przygotują również prezentacje dotyczące barier społecznych i stereotypów panujących wśród młodzieży w poszczególnych krajach.

Młodzi ludzie podczas wymiany bezpośrednio poznają i zrozumieją swoje korzenie kulturowe. Jednocześnie dzięki projektowi otworzą się na nowe doświadczenia, które niewątpliwie przyczynią się do budowania obywatelskiego społeczeństwa europejskiego.

Zwieńczeniem wymiany będzie widowisko, przygotowane przy współpracy Kieleckiego Teatru Tańca, zaprezentowane 20 kwietnia 2012 r. o godz. 11. w Kieleckim Centrum Kultury, przy Placu Moniuszki 2b. ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na spektakl. Wstęp bezpłatny. Tego samego dnia odbędzie się również finał Konkursu Fotograficzno-Plastycznego pod hasłami „Moja wymarzona Szkoła” i „Mój wymarzony zawód”, zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

„Klituś - bajduś, czyli bajka o humorzastej Klaudii”

26 marca 2012 r. uczniowie Technikum ZDZ w Starachowicach wzięli udział w XIII Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rozważania nastolatki o karierze, figurze modelki i ekstrawaganckich ciuchach były dla piszących dyktando nie lada wyzwaniem. Trudne wyrazy „zwarzyły niektórym dobry humor”. Pamiętajmy jednak, że „ćwiczenie czyni mistrza”. Zgodnie z przesłaniem tekstu dyktanda, nie należy „zalewać się rzęsistymi łzami”, lecz podjąć wyzwanie i pracować nad poprawnością wyrażania się w mowie i piśmie, choć to „nie lada harówka”.

W tych trudnych zmaganiach szkoły ZDZ w Starachowicach dzielnie reprezentowali uczniowie:
 • Izabela Laskowska - klasa II HP
 • Paweł Grzesik - klasa II L
 • Jakub Jagieła - klasa III LB

W szkolnym etapie tego konkursu wzięli udział prawie wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Nad przebiegiem zmagań ortograficznych czuwały nauczycielki języka polskiego - Barbara Brzyska, Grażyna Staniszewska i Ewa Maj-Czerwińska.

Konkurs Wiedzy Logistycznej w Technikum ZDZ w Starachowicach

22 marca 2012 r. w Technikum ZDZ w Starachowicach zorganizowany został pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Do rywalizacji stanęli uczniowie kształcący się na kierunku technik logistyk z Technikum ZDZ w Starachowicach i Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką logistyczną oraz upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej. 

Struktura konkursu to dwa etapy. Pierwsza faza, którą uczniowie mają już za sobą, składał się z testu jednokrotnego wyboru. W drugim etapie będą rywalizowali uczestnicy, którzy najlepiej poradzili sobie 22 marca. Czeka ich test wielokrotnego wyboru i pytania opisowe o charakterze problemowym. Finał odbędzie się 18 kwietnia. Powodzenia na konkursie!

Organizatorami i koordynatorami konkursu jest Agnieszka Kuś - Dyrektor Szkół ZDZ w Starachowicach oraz nauczyciele - Dorota Lenart, Monika Mazur i Monika Sobuta.

Giełda Szkół ZDZ w Radomiu na powitanie wiosny

Pokazy musztry, sztuk walki, ratownictwa medycznego, fryzjerski, a do tego komputer zanurzony w akwarium, mini występy karaoke, loteria fantowa z nagrodami i bogato zastawiony stół - to tylko niektóre z atrakcji, które czekały 21 marca 2012 r. na gimnazjalistów zaproszonych na Giełdę Szkół ZDZ w Radomiu.

Miejscem tak szerokiej prezentacji była „Resursa Obywatelska”, a jej czas też wybrany nieprzypadkowo: powitanie kalendarzowej wiosny to tradycyjnie dzień wagarowicza i każdy pomysł na wyjście z murów szkolnych jest w tym dniu na wagę złota.

Gimnazjaliści z Radomia i okolic, którzy przybyli na giełdę, mogli uzyskać przy stanowiskach szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia, rodzajach szkół i od razu wypełnić podanie - jedyną formalność przy przyjęciu do placówki szkolnej ZDZ.

Cennych rekomendacji dla klas mundurowych udzielili goście z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Mazowieckiej Komendy Policji, Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz służb więziennych. Doskonałą rekomendacją innych kierunków były poszczególne, bardzo oryginalne prezentacje, nagradzane gromkimi oklaskami.

Takiej giełdy, jak ZDZ-owska - nigdy w Radomiu nie było - komentowali pełni wrażeń gimnazjaliści. Mają wiele powodów, żeby dołączyć do grona uczniów szkół ZDZ.

Dzień Kobiet w Miechowie

8 marca 2012 r. w szkołach w Miechowie ZDZ w Kielcach odbył się apel „Dla kobiet i o kobietach”. Głównymi bohaterkami uroczystości były oczywiście przedstawicielki płci pięknej - zarówno uczennice, jak i nauczycielki i zaproszona specjalnie na tę okazję przedstawicielka Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Na początku spotkania Ewa Kowlaczyk-Uchto - Dyrektor Szkół ZDZ w Miechowie powitała wszystkich gości, w tym gościa honorowego - Mirosławę Malmon - Starszego Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Chłopcy z Gimnazjum i Liceum Profilowanego zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, podczas którego śpiewali znane i lubiane piosenki „Kochane baby”, „Za cały babski świat”, „Ładne oczy”, „Jesteś szalona”, „Najwięcej witaminy” oraz wręczyli wszystkim kobietom własnoręcznie wykonane serca z życzeniami.

Nad całokształtem występu czuwały: pani Agnieszka Kołodziej i pani Urszula Stawiarska-Kurczych.

Liceum Plastyczne w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza młodych, zdolnych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania do nauki w Liceach Plastycznych ZDZ w Kielcach, Radomiu i Starachowicach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, ZDZ prowadzi nabór do Liceów Plastycznych, w których młodzież od września 2012 r. będzie mogła rozwijać się w interesującej dla niej dziedzinie sztuki.

Nie od dziś wiadomo, że sztuka ma ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny człowieka - zmusza do kształtowania osobowości przez różne sposoby kreatywnego, twórczego czy ekspresyjnego działania.

Liceum Plastyczne jest 4-letnią szkołą artystyczną dającą wykształcenie plastyczne - tytuł zawodowy plastyka oraz ogólne w zakresie liceum ogólnokształcące. Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej wykonanej na wybranej specjalności oraz maturą.

Uczniowie Liceum Plastycznego mają możliwość udziału w plenerach artystycznych, w dodatkowych atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych (np. grafika interaktywna, interaktywny design, taniec, muzyka) oraz w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kształcenie kierunkowe obejmuje takie przedmioty jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki, podstawy projektowania (zajęcia m.in. w pracowni komputerowej), specjalność artystyczna - techniki graficzne.

Kandydaci do Liceów Plastycznych ZDZ przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Placówki te są powołane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Komunikat Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego - 03-04.2012 r.

d-gz

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS