Zapisy do Szkół ZDZ w Busku-Zdroju na rok 2014/2015

Szkoły ZDZ dla młodzieży w Busku-Zdroju - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Gimnazjum - BEZPŁATNE szkoła podstawowa  3 lata
Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum 3 lata
Liceum Ogólnokształcące gimnazjum 3 lata
Technikum Zawodowe gimnazjum  4 lata
Szkoła Policealna szkoła średnia  2 lata
Szkoła Policealna szkoła średnia 2,5 roku

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Busku-Zdroju - stacjonarne (wieczorowe):

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Busku-Zdroju - zaoczne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata lub

2 lata

(absolwenci ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1,5 roku
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia  2 lata

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Busku-Zdroju:

 

Szkoła

Zawód

Szkoły ZDZ w Busku-Zdroju

 

Informacje i zapisy do wszystkich szkół:
Punkt informacji: Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 39

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2014 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS