Zapisy do Szkół ZDZ w Jędrzejowie na rok 2014/2015

Bezpłatne Szkoły ZDZ dla młodzieży w Jędrzejowie - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Gimnazjum

(z oddziałami przysposabiającymi do pracy)

  • przygotowujący do pracy
szkoła podstawowa 3 lata
Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum  3 lata
Liceum Ogólnokształcące gimnazjum 3 lata
Technikum gimnazjum 4 lata
Szkoła Policealna szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna szkoła średnia 2 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Jędrzejowie - stacjonarne (wieczorowe):

 

Szkoła

Kierunek/pro fil

Podbudowa

Czas nauki 

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Jędrzejowie - zaoczne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata lub

2 lata

(absolwenci ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1,5 roku
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata
  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w Jędrzejowie:

 

Szkoła

Zawód

Szkoły ZDZ w Jędrzejowie

 

Informacje i zapisy do wszystkich szkół:
Punkt informacji: Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel. 41 386 62 85, tel. 41 386 12 57

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS