Zapisy do Szkół ZDZ w Kielcach na rok 2014/2015

Szkoły ZDZ dla młodzieży w Kielcach z innowacjami pedagogicznymi - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Gimnazjum szkoła podstawowa 3 lata
Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum  3 lata
Liceum Ogólnokształcące gimnazjum   3 lata
Technikum Zawodowe gimnazjum 4 lata

 

Szkoły ZDZ dla młodzieży w Kielcach - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki 

Szkoła Muzyczna I stopnia uzdolnienia muzyczne

6 lat

(uczniowie w wieku 6-10 lat)

lub 4 lata

(uczniowie w wieku 9-16 lat)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum  3 lata
Liceum Ogólnokształcące gimnazjum 3 lata
Technikum Zawodowe gimnazjum  4 lata
Szkoła Policealna szkoła średnia  2 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Kielcach - stacjonarne (wieczorowe):

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki 

Gimnazjum dla Dorosłych szkoła podstawowa 3 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Kielcach - zaoczne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata lub

2 lata

(absolwenci ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia  1,5 roku
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w Kielcach:

 

Szkoła

Zawód

Szkoły ZDZ w Kielcach

 

Informacje i zapisy do wszystkich szkół:
Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2014 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS