Zapisy do Szkół ZDZ w Kozienicach na rok 2014/2015

Szkoły ZDZ dla młodzieży w Kozienicach - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Gimnazjum szkoła podstawowa 3 lata
Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum 3 lata
Technikum Zawodowe gimnazjum  4 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Kozienicach - zaoczne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki 

Gimnazjum dla Dorosłych szkoła podstawowa 3 lata
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata lub

2 lata

(absolwenci ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1,5 roku
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w Kozienicach:

 

Szkoła

Zawód

Szkoły ZDZ w Kozienicach

     

Informacje i zapisy do wszystkich szkół:
Punkt informacji: Kozienice, ul. Głowaczowska 41, tel. 48 614 67 72

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS