Najbliższe kursy w Kielcach

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20 listopad 2014 r.
Język angielski 60 listopad 2014 r.
Język niemiecki 60 listopad 2014 r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 po zebraniu się grupy
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 listopad 2014 r.
BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 32 listopad 2014 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 listopad 2014 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem 13 listopad 2014 r.
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP 60 listopad 2014 r.
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24 listopad 2014 r.
Fryzjer - PROMOCJA 100 listopad 2014 r.
Kadry i płace 100 listopad 2014 r.
Kosmetyczka 120 listopad 2014 r.
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 listopad 2014 r.
Kuchnia włoska (warsztaty) 12 listopad 2014 r.
Kurs zdobnictwa i stylizacji paznokci 88 listopad 2014 r.
Księgowość komputerowa 100 listopad 2014 r.
Minimum sanitarne 8 listopad 2014 r.
Obsługa kas fiskalnych - PROMOCJA 15 19 listopada 2014 r.
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 listopad 2014 r.
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień  202 listopad 2014 r.
Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 listopad 2014 r.
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 listopad 2014 r.
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 listopad 2014 r.
Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 listopad 2014 r.
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 listopad 2014 r.
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci   80 17 listopada 2014 r.
Palacz kotłów c.o. 55 listopad 2014 r.
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy
Podstawy obsługi komputera 36 listopad 2014 r.
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 104 listopad 2014 r.
Profesjonalna obsługa klienta 16 listopad 2014 r.
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA 24
(1 weekend)
21 listopada 2014 r.
Stylizacja paznokci 60 listopad 2014 r.
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 po zebraniu się grupy
Uprawnienia SEP 35 listopad 2014 r.


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2014 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS