Najbliższe kursy w Kielcach

 

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533  2 września 2016 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 2 września 2016
 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 30 czerwca 2016
możliwość dopisania się do grupy
Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 9-10 lipca 2016
ostatnie wolne miejsca
Dietetyka w żywieniu +HACCP 60

lipiec 2016

Zdrowe odżywianie 12  lipiec 2016 
Sommelier 8 lipiec 2016
Carving - NOWOŚĆ 12 lipiec 2016
Barista - NOWOŚĆ 12 9-10 lipca 2016
ostatnie wolne miejsca
Minimum sanitarne 8 lipiec 2016 
F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

7 lipca 2016

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 9 lipca 2016
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 lipiec 2016
Kurs manicure 16 lipiec 2016 
Kurs pedicure 16 lipiec 2016 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową 24 25.06.16-02.07.16
zajęcia weekendowe
możliwość dołączenia do grupy

Kurs manicure hybrydowy 8 9 lipca 2016  
Makijaż krok po kroku 8    lipiec 2016
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

12 lipca 2016

Kadry i płace 100

11 lipca 2016

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 80 14 lipca 2016
Profesjonalna obsługa klienta 16  21.06.16-24.06.16
możliwość dołaczenia do grupy
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40  8 lipca 2016
Obsługa kas fiskalnych 15 11 lipca 2016
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 1 lipca 2016
możliwość dołączenia do grupy
Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 60 7 lipca 2016
Grafika komputerowa 40 6 lipca 2016
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 11 lipca 2016
PROMOCJA
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 8 lipca 2016
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202  27 czerwca 2016
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

27 czerwca 2016 

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

27 czerwca 2016 

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 27 czerwca 2016 
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44  27 czerwca 2016 
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44  27 czerwca 2016 
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44  27 czerwca 2016  
Drwal - Operator pilarki 90 27 czerwca 2016
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 27 czerwca 2016
Obsługa suwnic 35 27 czerwca 2016
Obsługa podestów ruchomych 34 27 czerwca 2016
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 27 czerwca 2016
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)
8 lipca 2016
możliwość dołączenia do grupy
 
E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 5 lipca 2016

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2);

Uprawnienia gazowe (Grupa 3)

12

 6 lipca 2016  

O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 60 7 lipca 2016
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280 18.06.16-07.08.16
zajęcia weekendowe
możliwość dołączenia do grupy

Organizacja pomocy społecznej 265 9 września 2016 
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 13 lipca 2016
Masaż klasyczny 60  11 lipca 2016
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 6 lipca 2016
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

8 lipca 2016  

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

1 lipca 2016
możliwość dołączenia do grupy

Język niemiecki  60 8 lipca 2016
Kurs języka migowego p.j.m.  60 lipiec 2016
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32 28 czerwca 2016
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 29 czerwca 2016 
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 80 8 lipca 2016 
Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 lipiec 2016
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 1 lipca 2016
Warsztaty florystyczne 40 7 lipca 2016
Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12 lipiec 2016
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ

190 

9 września 2016

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   lipiec 2016 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20   lipiec 2016
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 lipiec 2016
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2016 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS Website Security Test