Najbliższe kursy w Kielcach

  

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

W  A  K  A  C  Y  J  N  E      K  U  R  S  Y
WARSZTATY KULINARNE:
  • NAUKA GOTOWANIA
 12  30-31 lipca 2016
  • KUCHNIA WŁOSKA, FRANCUSKA
 12  30-31 lipca 2016
  • BARISTA
 12  30-31 lipca 2016
   WARSZTATY KOSMETYCZNE:
  •  STYLIZACJA PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ
 24 30.07.-03.08.2016
  •  NAUKA MAKIJAŻU
 8  30 lipca 2016
   WARSZTATY FLORYSTYCZNE:
  •  WARSZTATY DECOUPAGE
 12  30-31 lipca 2016
  •  DEKORACJE KWIATOWE
 12  28-29 lipca 2016
   NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:
  •  JĘZYK ANGIELSKI
 60  19.07.-06.09.2016
możliwość dołączenia do grupy
  •  JĘZYK NIEMIECKI
 60  29 lipca 2016
K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533  2 września 2016 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 2 września 2016
 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 70 9 sierpnia 2016
Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 30-31 lipca 2016
Dietetyka w żywieniu +HACCP 60

lipiec 2016

Zdrowe odżywianie 12  lipiec 2016 
Sommelier 8 lipiec 2016
Carving - NOWOŚĆ 12 lipiec 2016
Barista - NOWOŚĆ 12 30-31 lipca 2016
Minimum sanitarne 8 lipiec 2016 
F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

25 lipca 2016

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 30 lipca 2016
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 lipiec 2016
Kurs manicure 16 lipiec 2016 
Kurs pedicure 16 lipiec 2016 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową 24 30.07.-03.08.2016
Kurs manicure hybrydowy 8 29 lipca 2016  
Nauka makijażu 8   30 lipca 2016
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

28 lipca 2016

Kadry i płace 100

29 lipca 2016

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 80 29 lipca 2016
Profesjonalna obsługa klienta 16  27 lipca 2016
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40  1 sierpnia 2016
Obsługa kas fiskalnych 15 1-3 sierpnia 2016
ostatnie wolne miejsca
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 10 sierpnia 2016
Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 60 26 lipca 2016
Grafika komputerowa 40 27 lipca 2016
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 28 lipca 2016
PROMOCJA
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 29 lipca 2016
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 8 sierpnia 2016
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

8 sierpnia 2016 

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

8 sierpnia 2016 

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 8 sierpnia 2016 
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44   8 sierpnia 2016 
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44   8 sierpnia 2016 
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44  8 sierpnia 2016 
Drwal - Operator pilarki 90 16 sierpnia 2016
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 9 sierpnia 2016
Obsługa suwnic 35 9 sierpnia 2016
Obsługa podestów ruchomych 34 9 sierpnia 2016
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 9 sierpnia 2016
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)
5 sierpnia 2016
możliwość dołączenia do grupy
 
E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 21 lipca 2016
możliwość dołączenia do grupy

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

 29 lipca 2016 

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 12 21 lipca 2016
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 70 25 lipca 2016
możliwość dołączenia do grupy
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280  26 sierpnia 2016
Organizacja pomocy społecznej 265 9 września 2016 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 9 września 2016
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 28 lipca 2016
Masażysta 120  1 sierpnia 2016
możliwość dołączenia do grupy
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 22 lipca 2016 
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

28 lipca 2016 

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

19.07.06.09.2016
możliwość dołączenia do grupy

Język niemiecki  60 29 lipca 2016
Kurs języka migowego p.j.m.  60 lipiec 2016
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32 29 lipca 2016
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 28 lipca 2016 
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 60 29 lipca 2016 
Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 lipiec 2016
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 27 lipca 2016
Warsztaty florystyczne 40 29 lipca 2016
Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12 29 lipca 2016
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   lipiec 2016 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20   lipiec 2016
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 lipiec 2016
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2016 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS