Najbliższe kursy w Kielcach

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16

sierpień 2015 r.

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 32 sierpień 2015 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 sierpień 2015 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem 13 sierpień 2015 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP 60 sierpień 2015 r.
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24 sierpień 2015 r.
Fryzjer - PROMOCJA 100   24 sierpnia 2015 r.
Język angielski 60

12 sierpnia 2015 r.

Język niemiecki 60 12 sierpnia 2015 r.
Kadry i płace 100

sierpień 2015 r.

Kosmetyczka 120 sierpień 2015 r.
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 sierpień 2015 r.
Kuchnia włoska (warsztaty) 12 sierpień 2015 r.
Księgowość komputerowa 100 sierpień 2015 r.
Minimum sanitarne 8 sierpień 2015 r.
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20

sierpień 2015 r.

 

Obsługa kas fiskalnych - PROMOCJA 15

17 sierpnia 2015 r.

Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 sierpień 2015 r.
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień  202

sierpień 2015 r.

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 sierpień 2015 r.
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 sierpień 2015 r.
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 sierpień 2015 r.
Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 sierpień 2015 r.
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 sierpień 2015 r.
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 80 sierpień 2015 r.
Palacz kotłów c.o. 55 sierpień 2015 r.
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy
Podstawy obsługi komputera 36 sierpień 2015 r.
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 104 sierpień 2015 r.
Profesjonalna obsługa klienta 16 sierpień 2015 r.
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA 24
(1 weekend)
sierpień 2015 r.
     
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 po zebraniu się grupy
Uprawnienia SEP

35

18 sierpnia 2015 r.


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS