Najbliższe kursy w Kielcach

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650 9 października 2015
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533 9 października 2015
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 9 października 2015
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 9 października 2015
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 12 października 2015
możliwość dopisania do grupy
Kuchnia włoska (warsztaty) 12 październik 2015
Carving - NOWOŚĆ 12 październik 2015
Barista - NOWOŚĆ 12 październik 2015
Minimum sanitarne 8 październik 2015 
Fryzjer 100

12 października 2015
ostatnie wolne miejsca

Kosmetyczka 120 12 października 2015
możliwość dopisania do grupy
Stylizacja panokci 60 październik 2015  
Księgowość komputerowa 100

7 października 2015
ostatnie wolne miejsca

Kadry i płace 100 październik 2015
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 104 październik 2015
Profesjonalna obsługa klienta 16 październik 2015
Podstawy obsługi komputera 36 5 października 2015
ostatnie wolne miejsca
Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 80 październik 2015
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202  21 października  2015
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień  202

21 października 2015

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 30 listopada 2015
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 październik 2015
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 październik 2015
Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 październik 2015
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 październik 2015
Palacz kotłów c.o. 36 9 października 2015
Uprawnienia SEP 35 29 października 2015
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 80 październik 2015 
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280 październik 2015
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych  80 październik 2015
Obsługa kas fiskalnych 15 12 października 2015
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA 24
(1 weekend)
23 października 2015 
Kurs kroju i szycia  100  8 października 2015
ostatnie wolne miejsca
Bukieciarz - Florysta  70  1 października 2015
możliwość dopisania do grupy
Kosztorysowanie robót budowlanych  80 październik 2015   
Język angielski 60 październik 2015  
Język niemiecki 60 październik 2015   
BHP - szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy po zebraniu się grupy
BHP - szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ

190 

po zebraniu się grupy

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne   po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego   po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24 październik 2015
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20 październik 2015
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS