Najbliższe kursy w Kielcach

  

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650

marzec 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533

 20 stycznia 2017
ostatnie wolne miejsca 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 październik 2017
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650

marzec 2017

 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 70

 7 lutego 2017

Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 styczeń 2017
Dietetyka w żywieniu +HACCP 40

styczeń 2017 

Zdrowe odżywianie 12 styczeń 2017 
Sommelier 8 styczeń 2017
Carving - NOWOŚĆ 12 27-28 stycznia 2017 
Barista - NOWOŚĆ 12

 27-28 stycznia 2017

Minimum sanitarne 8

styczeń 2017

F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

17 lutego 2017

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 14 stycznia 2017
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 14 lutego  2017
Kurs manicure 16 styczeń 2017 
Kurs pedicure 16  styczeń 2017 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową PROMOCJA 24 20.01.2017-22.01.2017

Kurs manicure hybrydowy 8 22 stycznia 2017  
Nauka makijażu 8 20 stycznia 2017
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

18 stycznia 2017

Kadry i płace 100

9 lutego 2017

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 60 styczeń 2017
Profesjonalna obsługa klienta 16  22 lutego 2017
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40 styczeń 2017
Obsługa kas fiskalnych 15 18.01.2017-20.01.2017
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 25 stycznia 2017
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany 36

30 stycznia 2017

Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 50

7 marca 2017

Grafika komputerowa 40 31 stycznia 2017
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 styczeń 2017
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 20 lutego 2017
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 26 stycznia 2017
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

26 stycznia 2017

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

26 stycznia 2017

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 26 stycznia 2017
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 26 stycznia 2017 
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 26 stycznia 2017 
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 26 stycznia 2017
Drwal - Operator pilarki 90  08 lutego 2017
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 26 stycznia 2017
Obsługa suwnic 35 27 stycznia 2017
Obsługa podestów ruchomych 34 27 stycznia 2017
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 27 stycznia 2017
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)

 

3 lutego 2017
(weekend)

E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 02 lutego 2017

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

styczeń 2017

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 12  18 stycznia 2017
Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 40 30 stycznia 2017
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 70 26 stycznia 2017
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280 24 lutego 2017
Organizacja pomocy społecznej 265 styczeń 2017 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 styczeń 2017
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 styczeń 2017
Masażysta 40 styczeń 2017
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 styczeń 2017
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

31 stycznia 2017

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

27 stycznia 2017

Język niemiecki  60

25 stycznia 2017

Kurs języka migowego p.j.m.  60 styczeń  2017
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32

po zebraniu się grupy

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16

19 stycznia 2017

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 70

20 stycznia 2017

Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 styczeń 2017
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 27 stycznia 2017
Warsztaty florystyczne 30

13 lutego 2017

Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12

 styczeń 2017

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   styczeń 2017 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20  styczeń 2017
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 styczeń 2017
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1700

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS