Najbliższe kursy w Kielcach

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20 styczeń 2015 r.
Język angielski 60 styczeń 2015 r.
Język niemiecki 60 styczeń 2015 r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 po zebraniu się grupy
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 16 19 stycznia 2015 r.
BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 32 styczeń 2015 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 styczeń 2015 r.
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem 13 styczeń 2015 r.
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP 60 styczeń 2015 r.
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24 styczeń 2015 r.
Fryzjer - PROMOCJA 100 styczeń 2015 r.
Kadry i płace 100 styczeń 2015 r.
Kosmetyczka 120 styczeń 2015 r.
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 28 stycznia 2015 r.
Kuchnia włoska (warsztaty) 12 styczeń 2015 r.
Kurs zdobnictwa i stylizacji paznokci 88 styczeń 2015 r.
Księgowość komputerowa 100 styczeń 2015 r.
Minimum sanitarne 8 styczeń 2015 r.
Obsługa kas fiskalnych - PROMOCJA 15 9 lutego 2015 r.
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 17 lutego2015 r.
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień  202 4 lutego 2015 r.
Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202 luty 2015 r.
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 styczeń 2015 r.
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 styczeń 2015 r.
Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 styczeń 2015 r.
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 styczeń 2015 r.
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci   80 styczeń 2015 r.
Palacz kotłów c.o. 55 22 stycznia 2015 r.
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy
Podstawy obsługi komputera 36 9 lutego 2015 r.
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 104 styczeń 2015 r.
Profesjonalna obsługa klienta 16 styczeń 2015 r.
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA 24
(1 weekend)
6 lutego 2015 r.
Stylizacja paznokci 60 styczeń 2015 r.
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 po zebraniu się grupy
Uprawnienia SEP 35 od 27 stycznia do 5 lutego 2015 r. (2 tygodnie trwania zajęć)


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS