Najbliższe kursy w Kielcach

 

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533  2 września 2016 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 2 września 2016
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 2 września 2016
 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 104 7 czerwca 2016
Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 10-11 czerwca 2016
Dietetyka w żywieniu +HACCP 60

czerwiec 2016

Zdrowe odżywianie 12  czerwiec 2016 
Sommelier 8 czerwiec 2016
Carving - NOWOŚĆ 12 czerwiec 2016
Barista - NOWOŚĆ 12 10-11 czerwca 2016
Minimum sanitarne 8 czerwiec 2016 
F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

6 czerwca 2016

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 11 czerwca 2016
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 czerwiec 2016
Kurs manicure 16 czerwiec 2016 
Kurs pedicure 16 czerwiec 2016 
Kurs przedłużania paznokci metodą żelową 16 11 czerwca 2016
Kurs manicure hybrydowy 8 11 czerwca 2016  
Makijaż krok po kroku 8    czerwiec 2016
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

6 czerwca 2016

Kadry i płace 100

15 czerwca 2016

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 80 czerwiec 2016 
Profesjonalna obsługa klienta 16  9 czerwca 2016
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40  17 czerwca 2016
Obsługa kas fiskalnych 15 13 czerwca 2016
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 13 czerwca 2016
Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 60 czerwiec 2016
Grafika komputerowa 40 9 czerwca 2016
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 15 czerwca 2016
PROMOCJA
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 20 czerwca 2016
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202  14 czerwca 2016
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

14 czerwca 2016 

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

14 czerwca 2016 

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 14 czerwca 2016 
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44  30 maja 2016 
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44  30 maja 2016 
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44  30 maja 2016  
Drwal - Operator pilarki 90 14 czerwca 2016
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 30 maja 2016
Obsługa suwnic 35 9 czerwca 2016
Obsługa podestów ruchomych 34 9 czerwca 2016
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 9 czerwca 2016
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)
3 czerwca 2016
możliwość dołączenia do grupy
 
E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 08 czerwca 2016

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2);

Uprawnienia gazowe (Grupa 3)

12

 07 czerwca 2016  

O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 60 8 czerwca 2016
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280 10 czerwca 2016
Organizacja pomocy społecznej 265 czerwiec 2016 
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 17 czerwca 2016
Masaż klasyczny 60  15 czerwca 2016
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

10 czerwca 2016  

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

3 czerwca 2016
możliwość dołączenia do grupy

Język niemiecki  60 20.07.16-13.07.16
możliwość dołączenia do grupy
Kurs języka migowego p.j.m.  60 czerwiec 2016
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32 8 czerwca 2016
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 9 czerwca 2016 
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 80 17 czerwca 2016 
Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 maj 2016
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 10 czerwca 2016
Warsztaty florystyczne 40 10 czerwca 2016
Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12 czerwiec 2016
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ

190 

po zebraniu się grupy

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   czerwiec 2016 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20   czerwiec 2016
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 czerwiec 2016
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2016 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS Website Security Test