Najbliższe kursy w Kielcach

  

 

 

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.
 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Paderewskiego

 

 

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

K W A L I F I K A C Y J N E   K U R S Y    Z A W O D O W E
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz 650

13 stycznia 2017

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych 533

 14.01.2017
ostatnie wolne miejsca 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich 878 10 lutego  2017
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik rolnik 650 9 grudnia 2016
 G A S T R O N O M I A
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 70

grudzień 2016

Kuchnia włoska, hiszpańska, francuska, turecka (warsztaty) - zobacz plakat 12 grudzień 2016
Dietetyka w żywieniu +HACCP 40

grudzień 2016 

Zdrowe odżywianie 12 grudzień 2016 
Sommelier 8 grudzień 2016
Carving - NOWOŚĆ 12 grudzień 2016
Barista - NOWOŚĆ 12

 13-14 stycznia 2017

Minimum sanitarne 8

grudzień 2016

F R Y Z J E R S T W O    i    K O S M E T Y K A   
Stylista fryzur 100

9 stycznia 2017

Warsztaty fryzjerskie - NOWOŚĆ:
trendy i techniki cięcia włosów, kreatywne techniki koloryzacji włosów, techniki stylizacji włosów, trendy
i rozwiązania sztuki upinania włosów

8 14 stycznia 2017
Warsztaty kosmetyki i wizażu 40 12 stycznia  2017
Kurs manicure 16 grudzień 2016 
Kurs pedicure 16  grudzień 2016 
Stylizacja paznokci metoda żelową i hybrydową PROMOCJA 24 20.01.2017-22.01.2017

Kurs manicure hybrydowy 8 22 stycznia 2017  
Nauka makijażu 8 13 stycznia 2017
E K O N O M I A    i    A D M I N I S T R A C J A 
Księgowość komputerowa 100

11 stycznia 2017

Kadry i płace 100

7 grudnia 2016
możliwość dołączenia do grupy

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy 60 grudzień 2016
Profesjonalna obsługa klienta 16 grudzień 2016
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
(Przedstawiciel handlowy)
40 grudzień 2016
Obsługa kas fiskalnych 15 09.01.2017-11.01.2017
I N F O R M A T Y K A
Podstawy obsługi komputera 36 grudzień 2016
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany 36

grudzień 2016

Projektowanie stron www - NOWOŚĆ 50

grudzień 2016

Grafika komputerowa 40 grudzień 2016
Druk 3D - Warsztaty - NOWOŚĆ 30 grudzień 2016
Kosztorysowanie robót budowlanych 60 grudzień 2016
 S P R Z Ę T    C I Ę Ż K I,    T R A N S P O R T
Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202 19 grudnia 2016
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 202

19 grudnia 2016

Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
- PROMOCJA
202

19 grudnia 2016

Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 132 19 grudnia 2016
Operator narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie rodzaje zasilania - PROMOCJA 44 19 grudnia 2016  
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień - PROMOCJA 44 19 grudnia 2016  
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień - PROMOCJA 44 19 grudnia 2016
Drwal - Operator pilarki 90 19 grudnia 2016
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew 44 19 grudnia 2016
Obsługa suwnic 35 19 grudnia 2016
Obsługa podestów ruchomych 34 15 grudnia 2016
możliwość dołączenia do grupy
Obsługa żurawia samojezdnego (HDS) 35 19 grudnia 2016
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) - PROMOCJA  24
(1 weekend)

 

13 stycznia 2017
(weekend)

E N E R G E T Y K A
Uprawnienia SEP
(Grupa 1 - Eksploatacja urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej)
24 17 stycznia 2017

Palacz kotłów c.o. (Grupa 2)

12

grudzień 2016

Uprawnienia gazowe (Grupa 3) 12 grudzień 2016
Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej (hydraulik) 40 grudzień 2016
O P I E K A
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 70 15 grudnia 2016
ostatnie wolne miejsca
Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym 280 13 stycznia 2017
Organizacja pomocy społecznej 265 grudzień 2016 
Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - NOWOŚĆ 190 grudzień 2016
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I,II stopień 13 grudzień 2016
Masażysta 40 grudzień 2016
Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 grudzień 2016
S Z K O L E N I A    J Ę Z Y K O W E  
Język angielski - poziom podstawowy  60

grudzień 2016

Język angielski - poziom średniozaawansowany 60

grudzień 2016

Język niemiecki  60

10 stycznia 2017

Kurs języka migowego p.j.m.  60 grudzień  2016
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   I   H I G I E N A   P R A C Y
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp 64 po zebraniu się grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 32

po zebraniu się grupy

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16

po zebraniu się grupy

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników
na stanowiskach administracyjno-biurowych
8  po zebraniu się grupy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 po zebraniu się grupy
Kwalifikowana pierwsza pomoc 66 po zebraniu się grupy
I N N E   
Kurs kroju i szycia 70

20 stycznia 2017

Kurs szycia firan - NOWOŚĆ 40 grudzień 2016
Kurs szycia - poprawki krawieckie - NOWOŚĆ 16 grudzień 2016
Warsztaty florystyczne 30

grudzień 2016

Warsztaty tematyczne- NOWOŚĆ:
florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka okolicznościowa, florystyka świąteczna, decoupage, artystyczne pakowanie prezentów, sztuka dekorowania stołu)
12

 grudzień 2016

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: leczenie ran, podstawy opieki paliatywnej, szczepienia ochronne po zebraniu się grupy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego po zebraniu się grupy
Doradztwo dot. środków ochrony roślin 24   grudzień 2016 
Nowelizacja Ustawy prawo zamówień publicznych 20  grudzień 2016
Pozyskiwanie funduszy unijnych - PROMOCJA 24 grudzień 2016
Pełnomocnik ds. kontroli obrotu/Wewnętrzny system kontroli (WSK) 40 po zebraniu się grupy
Pełnomocnik i auditor systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 80 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Paderewskiego 55, pok. nr 101, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04, godziny pracy: 800-1800

 

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne) w Kielcach przy ul. Śląskiej

Nazwa szkolenia

Terminy rozpoczęcia

Kursy spawalnicze
(Wszystkie metody, organizowane indywidualnie lub grupowo. Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe)
(Organizowany indywidualnie lub grupowo.
Możliwość rozłożenia płatności na raty)

w każdym tygodniu

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 4, godziny pracy: 700-1600, tel. 41 342 52 56, 41 342 88 01

© 2016 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS