Najbliższe kursy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Egzamin kwalifikacyjny SEP  

wrzesień 2015 r.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 25

 1 wrzesień 2015r. godz. 16.00

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 35

9 wrzesień 2015 r. godz. 15.00

Kurs dla członków służb informacyjnych i porządkowych 24

po zebraniu się grupy

Obsługa kas fiskalnych 15 po zebraniu się grupy
Obsługa komputera 40 po zebraniu się grupy
Obsługa stacji LPG 20 po zebraniu się grupy
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (palacz kotłów c.o.) 25 1 wrzesień 2015r. godz. 16.00
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (kurs podstawowy + kurs specjalistyczny - cysterny) 40 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

Punkt informacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS