Najbliższe kursy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 35

po zebraniu się grupy

Obsługa kas fiskalnych 15 po zebraniu się grupy
Obsługa stacji LPG 20 po zebraniu się grupy
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (palacz kotłów c.o.) 44-55 po zebraniu się grupy
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR (kurs podstawowy + kurs specjalistyczny - cysterny) 40 po zebraniu się grupy


Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.


Informacje i zapisy

 

Punkt informacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63


banner_POKL_UE_kursy

Kursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział środków unijnych oznacza, że kursy te dla słuchaczy są bezpłatne.

 

Kursy dla bezrobotnych w wieku 18-30 lat z powiatów koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego

Nazwa szkolenia

Dodatkowe informacje

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. D + Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. D szczegóły oferty
Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym szczegóły oferty

 

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2014 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS