Najbliższe kursy w Staszowie

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Szkolenia do uruchomienia w najbliższym czasie
Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne - także możliwość odświeżenia nieaktualnych uprawnień (wszystkie grupy E1,E2, E3, D1, D2, D3) każdy poniedziałek
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe) 25 kwietnia 2015 r.
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 25 kwietnia 2015 r.
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 25 kwietnia 2015 r.
   
Na poniższe szkolenia trwa ciągły nabór. Szkolenia są uruchamiane sukcesywnie po zebraniu grupy. W momencie zakończenia zapisów na dane szkolenie zapraszamy wszystkie zarejestrowane osoby na spotkanie, na którym udzielamy wszelkich informacji dotyczących organizacji kursu. W przypadku akceptacji warunków przez wszystkich zainteresowanych uruchamiamy szkolenie.
ADR - przewóz towarów niebezpiecznych po zebraniu grupy
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami po zebraniu grupy
BHP – szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych po zebraniu grupy
BHP – szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych po zebraniu grupy
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej po zebraniu grupy
Hakowy dźwignic po zebraniu grupy
Komputerowa księgowość małych i średnich przedsiębiorstw po zebraniu grupy
Kucharz małej gastronomii po zebraniu grupy
Obsługa kas fiskalnych po zebraniu grupy
Obsługa podestów ruchomych po zebraniu grupy
Obsługa suwnic po zebraniu grupy
Obsługa żurawi przenośnych (HDS) po zebraniu grupy
Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych po zebraniu grupy
Opiekunka społeczna po zebraniu grupy
Palacz kotłów c.o. po zebraniu grupy
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach po zebraniu grupy
Podstawy obsługi komputera i Internetu po zebraniu grupy
Sprzedawca-kucharz po zebraniu grupy

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Staszów, ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 34 95

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS