Najbliższe kursy w Staszowie

Kursy organizowane z wolnego naboru (płatne)

Nazwa szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

ADR - przewóz towarów niebezpiecznych styczeń 2015 r.
BHP dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych styczeń 2015 r.
BHP dla osób na stanowiskach robotniczych styczeń 2015 r.
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami styczeń 2015 r.
Egzaminy na uprawnienia elektroenergetyczne - także możliwość odświeżenia nieaktualnych uprawnień (wszystkie grupy E1,E2, E3, D1, D2, D3)

styczeń 2015 r.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej styczeń 2015 r.
Hakowy dźwignic styczeń 2015 r.
Komputerowa księgowość małych i średnich przedsiębiorstw styczeń 2015 r.
Kucharz małej gastronomii styczeń 2015 r.
Obsługa kas fiskalnych styczeń 2015 r.
Obsługa podestów ruchomych styczeń 2015 r.
Obsługa suwnic styczeń 2015 r.
Obsługa wózków jezdniowych (wózki widłowe) styczeń 2015 r.
Obsługa żurawi przenośnych (HDS) styczeń 2015 r.
Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych styczeń 2015 r.
Opiekunka społeczna styczeń 2015 r.
Palacz kotłów c.o. styczeń 2015 r.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach styczeń 2015 r.
Podstawy obsługi komputera i Internetu styczeń 2015 r.
Sprzedawca-kucharz styczeń 2015 r.

 

Na zlecenie zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Punkt informacji: Staszów, ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 34 95

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS