Polityka jakości

Klient - profesjonalizm - doświadczenie - jakość - innowacyjność!

 

Misją Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest rozwój zasobów ludzkich mieszkańców regionu poprzez kształcenie młodzieży i dorosłych w szkołach oraz na kursach i seminariach. Priorytetem w każdej dziedzinie świadczonych przez firmę usług jest zawsze najwyższa jakość i nowoczesność!

 

Realizowana w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Polityka Jakości, na pierwszym miejscu stawia satysfakcję Klienta, którym jest:

  • uczeń i jego rodzic
  • słuchacz szkoły dla dorosłych
  • uczestnik kursu
  • lub instytucja

 

Spełnienie oczekiwań i wymagań Klienta jest najważniejszym celem w pracy zawodowej wszystkich pracowników oraz współpracującej z firmą kadry dydaktycznej.

 

W 2005 roku, jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie ZDZ otrzymał Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Po audicie przeprowadzonym w 2008 r., ważność Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością została przedłużona do 6 kwietnia 2011 r. Został on przyznany Zakładowi w rozszerzonym zakresie: zarządzanie nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenie w systemie szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych. W 2010 r. PCBC przyznała ZDZ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Ten prestiżowy dokument stanowi potwierdzenie i gwarancję świadczenia przez ZDZ w Kielcach usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

 

Certyfikowany system zarządzania jakości pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy. Jasno określone cele, zadania i przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu pozwalają wykryć i wyeliminować pojawiające się nieprawidłowości. Dużą zaletą wdrożonego systemu jest to, że wymaga on weryfikowania świadczonych usług względem oczekiwań klientów i pracowników, a także oceny ich zadowolenia.

 

Z tego powodu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stale zachodzą zmiany - unowocześniane są metody nauczania, modernizowana jest baza szkoleniowa, a oferta szkoleniowa jest nieustannie dostosowywana do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi było trzykrotne przyznanie ZDZ w Kielcach, przez niezależną Kapitułę, tytułu Przedsiębiorstwo FAIR PLAY w 2002, 2003 oraz 2004 roku.

 

W 2006 roku ZDZ w Kielcach uzyskał wyróżnienie w VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Natomiast w roku 2007 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stał się laureatem VIII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

 

W ciągu ostatnich lat ZDZ otrzymał od regionalnych i ogólnopolskich instytucji i organizacji kilkanaście nagród i wyróżnień, potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług. Do jednej z ostatnich należy tytuł „EUROPRODUKT” w kategorii „USŁUGA” za usługi edukacyjne (kursy i seminaria, szkoły dla młodzieży i dorosłych), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, przyznany w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu gospodarczego „EUROPRODUKT” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednym z najważniejszych potwierdzeń wysokiej jakości usług świadczonych przez ZDZ i stosowanych metod zarządzania działalnością edukacyjną jest przyznane Zakładowi w 2010 r. Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” oraz dyplom i statuetka „Teraz Polska”. Kapituła Nagrody doceniła wysoką jakość oraz szeroki zakres usług, które przyczyniają się do rozwoju osobistego mieszkańców regionu. Wybitni i znani w całym kraju eksperci nagrodzili Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za kompleksowe usługi edukacyjne świadczone przez ZDZ, na które składają się kursy, szkoły dla młodzieży i dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenia współfinansowane ze środków EFS. W roku 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Kapituła Nagrody, po ponownym ocenieniu jakości oferowanych usług, przedłyżyła ważność przyznanego tytułu  na kolejny rok.

 

W roku 2005 ZDZ został wpisany do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w  zakresie usług szkoleniowych. Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Wszystkie firmy zrzeszone w KSU posiadają wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. ZDZ w Kielcach jest jednym z siedmiu ośrodków KSU działających na obszarze woj. świętokrzyskiego.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS