Kolejne bezpłatne szkolenia spawalnicze w ZDZ dla osób pracujących

spawalniczy223 listopada 2009 r. w Krajowym Specjalistycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy ZDZ w Kielcach rozpoczęły się zapisy na bezpłatne kursy z zakresu spawania, skierowane do dorosłych osób pracujących, zamieszkałych w woj. świętokrzyskim.

Udział w szkoleniach w ramach projektu „Spawanie, cięcie plazmą, przecinanie termiczne - to moje nowe kwalifikacje” mogą wziąć dorosłe osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, zameldowane na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania, poza godzinami pracy.

Przeprowadzonych zostanie 20 trzymodułowych szkoleń dla 300 osób:
  • Spawanie metodą MAG (moduł I) + Ręczne przecinanie termiczne + Cięcie plazmą - 10 kursów dla 150 osób
  • Spawanie metodą MAG (moduł II) + Ręczne przecinanie termiczne + Cięcie plazmą - 2 kursy dla 30 osób
  • Spawanie metodą TIG (moduł I) + Ręczne przecinanie termiczne + Cięcie plazmą - 6 kursów dla 90 osób
  • Spawanie metodą TIG (moduł II) + Ręczne przecinanie termiczne + Cięcie plazmą - 2 kursy dla 30 osób

Obecny rynek pracy wymaga od pracowników posiadania szerokich umiejętności, wykraczających poza wąską specjalność. Połączenie kursu spawania metodą MAG lub TIG z dodatkowymi szkoleniami z zakresu przecinania termicznego i cięcia plazmą daje uczestnikom możliwość zdobycia uniwersalnych kwalifikacji spawalniczych, bardzo pożądanych przez pracodawców. Niezwykle istotną korzyścią dla uczestników Projektu jest otrzymanie uprawnień spawalniczych, wymaganych przepisami prawnymi, wydanych przez ZDZ w Kielcach a sygnowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy Projektu wezmą udział w szkoleniu Osobisty public relation umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności na temat kształtowania asertywnej postawy w pracy i kontaktach z innymi.

Każda osoba zakwalifikowana na kursy, otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zostanie nieodpłatnie objęta badaniami lekarskimi.

Udział uczestników w szkoleniach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór przeprowadzony zostanie przez Biuro Projektu w  Krajowym Specjalistycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy ZDZ w Kielcach, przy ul. Śląskiej 9. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 18.00, pod nr tel. 041 342 52 56 lub na stronie internetowej Projektu: www.projektspawalniczy.zdz.kielce.pl, z której można również pobrać wymagane przez organizatora dokumenty rekrutacyjne.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym w Programie rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS