Konserwator podestów ruchomych

Wymagania dla uczestników:

  • świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy na stanowisku konserwatora dźwignic
  • wykształcenie co najmniej zawodowe lub tytuł zawodowy w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych
  • praktyka zawodowa 6-12 miesięcy, w zależności od wykształcenia
  • posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonania usług w zakresie urządzeń elektroenergetycznych - dotyczy uprawnień konserwatorów grupy EM (elektromechanik) i E (elektryk)


Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora podestów ruchomych oraz do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego przeprowadzania konserwacji podestów ruchomych.


Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny (składający się z części praktycznej i teoretycznej) przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Wydawane dokumenty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Liczba godzin: 61-147

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS