Szkoły Policealne dla młodzieży

Szkoły ZDZ zapraszają absolwentów szkół dających wykształcenie średnie do nauki w Szkołach Policealnych ZDZ. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego - dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Słuchacze Szkół Policealnych ZDZ mają zapewnione:

  • zajęcia praktyczne w profesjonalnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami kształcenia w danym zawodzie
  • wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną przygotowującą do wykonywania zawodu


Kandydaci do Szkół Policealnych ZDZ mają do wyboru kierunki:

administracyjno-usługowe:

 

elektryczno-elektroniczne:

 

medyczno-społeczne:

 

TARCZA

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS