Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zdobywa kwalifikacje do:

 • prowadzenia różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa
 • przystosowywania chorych do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej
 

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach rehabilitacji szpitala ogólnego
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • szpitalach psychiatrycznych
 • sanatoriach
 • zakładach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych

 

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.


Uwaga!

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS