Szkoły i kursy dla Ciebie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do skorzystania z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych organiziowanych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w następujących obszarach:

 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Technik administracji
 • Technik archiwista
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik księgarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik rachunkowości
 • Technik spedytor
 • Technik technologii drewna
 • Technik transportu drogowego
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Technik geodeta
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik teleinformatyk
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Ogrodnik
 • Technik agrobiznesu
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik leśnik
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik rolnik
 • Cukiernik
 • Kelner
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Technik technologii żywności
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Wędliniarz


Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wypranej placówce szkoleniowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki